+420 518 618 014                   reditel@zsbukovany.cz
+420 603 474 889                   skolka@zsbukovany.cz

Žákovský parlament

V říjnu 2021 založili žáci základní školy žákovský parlament. Členové byli zvoleni jako zástupci svých tříd. V parlamentu pracuje 9 žáků pod vedením paní učitelky Jany Paušové. Budou se podílet na chodu školy, pracovat na projektech, připravovat pro své spolužáky akce vzdělávacího i zábavného charakteru.

Členové parlamentu se zapojili do organizace tradičního lampionového průvodu při příležitosti oslav vzniku ČSR, který se konal 26. října. Připravili si proslov o událostech, které předcházely 28. 10. 1918, a přednesli jej u pomníku padlým.

Další vzdělávací akcí byla prezentace ke státnímu svátku Den boje za svobodu a demokracii. Tu představili svým spolužákům během vyučování 16. listopadu.

V listopadu se členové parlamentu připojili k akci Jsem laskavec. Pomohli paním učitelkám z MŠ nastříhat šablonky pro děti ze školky a paní školnici uklidit jídelnu a prostřít k obědu.

Poslední listopadové pondělí byli zástupci parlamentu představit sebe a svou práci paní starostce.

Ve středu 22. prosince přichystali členové parlamentu pro své spolužáky program na vánoční besídku.
 
V týdnu 31. ledna - 3. února uspořádali členové parlamentu Zábavný týden. Připojily se i děti ze školky a zaměstnanci školy.
 

Žáci se v parlamentu učí slušně komunikovat, naslouchat druhým, spolupracovat, být ohleduplní a pozorní ke svému okolí.

 

parlament u p

diplom A4 2021 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bukovany,
okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 132, 696 31 Bukovany
IČ: 70984042
ID datové schránky: 672mb3h