+420 518 618 014                   reditel@zsbukovany.cz
+420 603 474 889                   skolka@zsbukovany.cz

Žákovský parlament

 

V naší škole funguje žákovský parlament. Členové jsou voleni jako zástupci svých tříd.  Podílí se na chodu školy, pracují na projektech, připravují pro své spolužáky akce vzdělávacího i zábavného charakteru. Žáci se v parlamentu učí slušně komunikovat, naslouchat druhým, spolupracovat, být ohleduplní a pozorní ke svému okolí.

Ve školním roce 2023/2024 pracují v parlamentu tito zástupci tříd:

1.třída – Toník, Michal
2.třída – Dominik, Daniel
3. třída – Kristýnka
4. třída – Alžběta, Klárka
5. třída – Svatik


V tomto školním roce máme za cíl navštěvovat zajímavá místa v okolí školy a chránit přírodu.

Naše aktivity:
1. Exkurze Hvězdárna a planetárium Ždánice
Zjistili jsme autobusové spojení a cenu jízdenek, zatelefonovali do hvězdárny a domluvili termín. Vyrobili jsme plakát a o našem záměru informovali spolužáky. V pátek 6. října 2023 jsme navštívili hvězdárnu, dověděli se informace o Sluneční soustavě, zhlédli zajímavý film a prohlédli si dalekohled na pozorování Slunce.

plakát hvězdárna

2. Projekt Otoč knihu
Ve spolupráci s Ekoškolou jsme vybírali v průběhu října dětské knihy, které jsme vystavili ve vstupní chodbě školy a každý si mohl vybrat knížku, která se mu líbí. Dali jsme tak knihám nový život a chráníme naši planetu tím, že se nemusí tisknout nové výtisky. S projektem jsme seznámili paní starostku a veřejnost. Nahráli jsme hlášení do místního rozhlasu. Nasbírali a "otočili" jsme asi 30 knih.

certifikát Otoč knihu01 edit page 0001


3. Den laskavosti

Zapojujeme se již potřetí. Celý měsíc děláme malé laskavosti ve svém okolí. 13. listopadu na Den laskavosti jsme pomohli nachystat pomůcky dětem ze školky a paní kuchařce prostřít k obědu a uklidit jídelnu.

 Laskavec2023 Diplom 1

 

4. Exkurze Vetropack Moravia Glass Kyjov
Zjistili jsme autobusové spojení a cenu jízdenek, zatelefonovali do sklárny a domluvili termín. Vyrobili jsme plakát a o našem záměru informovali spolužáky. V pátek 12. dubna 2024 jsme navštívili sklárnu, dověděli se zajímavé informace o výrobě skla a obalových materiálů.

sklárna 2

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bukovany,
okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 132, 696 31 Bukovany
IČ: 70984042
ID datové schránky: 672mb3h