+420 518 618 014                   reditel@zsbukovany.cz
+420 603 474 889                   skolka@zsbukovany.cz

Žákovský parlament

 

V naší škole funguje žákovský parlament. Členové jsou voleni jako zástupci svých tříd.  Podílí se na chodu školy, pracují na projektech, připravují pro své spolužáky akce vzdělávacího i zábavného charakteru. Žáci se v parlamentu učí slušně komunikovat, naslouchat druhým, spolupracovat, být ohleduplní a pozorní ke svému okolí.

Ve školním roce 2022/2023 pracují v parlamentu tito zástupci tříd:
1.třída – Dominik, Daniel, Viktor
2. třída – Kristýna, Denisa
3. třída – Eliška, Alžběta, Klára
4. třída – Anežka, Nikola

Členové parlamentu se zapojili do organizace tradičního lampionového průvodu při příležitosti oslav vzniku ČSR, který se konal 24. října. Připravili si proslov o událostech, které předcházely 28. 10. 1918, a přednesli jej u pomníku padlým.

V listopadu se členové parlamentu připojili k akci Jsem laskavec. Pomohli paním učitelkám z MŠ připravit program pro děti ze školky a paní školnici uklidit jídelnu a prostřít k obědu.

V březnu připravili členové parlamentu pro své spolužáky Karnevalový den. Děti přišly do školy v maskách, učily se. ale užily si i hry, soutěže a tanec na Sokolovně.

V současné době procujeme na miniprojektu Bez vody nic není v rámci projektu IKAP Lipka Brno.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bukovany,
okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 132, 696 31 Bukovany
IČ: 70984042
ID datové schránky: 672mb3h