+420 518 618 014                   reditel@zsbukovany.cz
+420 603 474 889                   skolka@zsbukovany.cz

Žákovský parlament

 

V naší škole funguje žákovský parlament. Členové jsou voleni jako zástupci svých tříd.  Podílí se
na chodu školy, pracují na projektech, připravují pro své spolužáky akce vzdělávacího i
zábavného charakteru. Žáci se v parlamentu učí slušně komunikovat, naslouchat druhým,
spolupracovat, být ohleduplní a pozorní ke svému okolí.


Ve školním roce 2022/2023 pracují v parlamentu tito zástupci tříd:
1.třída – Dominik, Daniel, Viktor
2. třída – Kristýna, Denisa
3. třída – Eliška, Alžběta, Klára
4. třída – Anežka, Nikola


Členové parlamentu se zapojili do organizace tradičního lampionového průvodu při příležitosti
oslav vzniku ČSR, který se konal 24. října. Připravili si proslov o událostech, které předcházely
28. 10. 1918, a přednesli jej u pomníku padlým.


V listopadu se členové parlamentu připojili k akci Jsem laskavec. Pomohli paním učitelkám z MŠ
připravit program pro děti ze školky a paní školnici uklidit jídelnu a prostřít k obědu.


V současné době připravujeme podklady pro podání miniprojektu v rámci projektu IKAP Lipka
Brno.

 

 

 

 


 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bukovany,
okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 132, 696 31 Bukovany
IČ: 70984042
ID datové schránky: 672mb3h