+420 518 618 014                   reditel@zsbukovany.cz
+420 603 474 889                   skolka@zsbukovany.cz

Žákovský parlament

 

V naší škole funguje žákovský parlament. Členové jsou voleni jako zástupci svých tříd.  Podílí se na chodu školy, pracují na projektech, připravují pro své spolužáky akce vzdělávacího i zábavného charakteru. Žáci se v parlamentu učí slušně komunikovat, naslouchat druhým, spolupracovat, být ohleduplní a pozorní ke svému okolí.

Ve školním roce 2023/2024 se budou v průběhu září konat volby kandidátů z každé třídy.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bukovany,
okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 132, 696 31 Bukovany
IČ: 70984042
ID datové schránky: 672mb3h