+420 518 618 014                   reditel@zsbukovany.cz
+420 603 474 889                   skolka@zsbukovany.cz

O nás

V Základní škole a mateřské škole Bukovany poskytujeme vzdělání s individuálním přístupem ke každému dítěti. Vzdělávacími aktivitami podporujeme u dětí samostatnost, vzájemnou spolupráci a komunikaci a rozvíjíme jejich tvořivost a logické myšlení. 

Děti z mateřské školy se ve dvou třídách vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Pilná včelička. V základní škole vyučujeme žáky 1. - 5. ročníku.  Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola nás baví. Důraz klademe na výuku anglického jazyka s cílem připravit žáky na Cambridgské zkoušky. Všichni žáci školy se v hodinách hudební výchovy učí hrát  na zobcovou flétnu. Mimoškolní vzdělávání zajišťuje jedno oddělení školní družiny. 

Nabízíme možnost individuálního (domácího) vzdělávání pro školní i předškolní děti.

Pedagogický sbor je kvalifikovaný.  Poradenskou péči zajišťuje školní poradenské pracoviště.

Objekt školy se nachází v centrální části obce a v blízkosti autobusové zastávky, což je výhodné pro dojíždějící žáky. I přesto, že škola má charakter historické budovy, je po stavební stránce dobře udržovaná, průběžně modernizovaná a opravovaná tak, aby se v ní žákům a zaměstnancům školy dobře pracovalo. V přízemí školy se nachází dvě třídy mateřské školy s šatnou, šatna pro žáky základní školy, jídelna a sociální zařízení. V prvním patře jsou dvě učebny základní školy, učebna školní družiny s kabinetem pomůcek, ředitelna s knihovnou, počítačový koutek a sociální zařízení. Učebny jsou vybaveny novými nastavitelnými lavicemi pro každého žáka zvlášť, interaktivními tabulemi a počítači pro žáky. Škola disponuje moderními výukovými programy a pomůckami. I děti ve školce se vzdělávají a hrají v upravených a vybavených učebnách. K pohybovým aktivitám využíváme venkovní hřiště, zahradu a prostory nedaleké sokolovny. Součástí školy je jídelna - výdejna. Zdravé a chutné obědy dodává MŠ Nádražní Kyjov.

Zřizovatelem školy je Obec Bukovany. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 s platností od školního roku 2018/2019 příspěvek ve výši 5 000 Kč pro každého žáka první třídy ZŠ a příspěvek ve výši 1 000 Kč pro každé dítě, které prvně navštěvuje MŠ.

  

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Bukovany,
okres Hodonín, příspěvková organizace
Školní 132, 696 31 Bukovany
IČ: 70984042
ID datové schránky: 672mb3h